keyboard_arrow_up
WIM - Posadzki cementowe i żywiczne 
WiM - foto 08-1
WIM Wylewka extra

CEMENTOWA SZYBKOWIĄŻĄCA MASA SAMOPOZIOMUJĄCA

Do stosowania jako podkład podłogowy zespolony z podłożem, wewnątrz budynków. Zalecany do wyrównywania podłoża przed układaniem płytek ceramicznych, kamienia naturalnego, parkietu, laminowanych i drewnianych paneli podłogowych, wykładzin tekstylnych, z linoleum i PVC.

– Grubość warstwy od 1 do 15 mm,
– Szybkoschnąca – ruch pieszy już po 4 h,
– Do wyrównywania podłoży,
Pod parkiety i panele,
– Pod wykładziny tekstylne i PVC,
– Pod płytki ceramiczne i kamień naturalny (układanie po 24 godzinach),
Na ogrzewanie podłogowe,
– Produkt Klasy CT-C25-F7 wg PN-EN 13813.

Odnoszą się do temp. +20°C (±2) i wilgotności powietrza 55-60% (±5)

Temperatura stosowania (pracy i podłoża): od +5°C do +25°C

Proporcje mieszania: 5,00 – 5,25 l wody na 25 kg zaprawy
Czas pracy (zużycia przygotowanej masy): ok. 40 min.

Grubość warstwy: 1 – 15 mm

Wytrzymałość na ściskanie ≥ 25,0 MPa
Wytrzymałość na zginanie: ≥ 7,0 MPa
Wytrzymałość na ścinanie: ≥ 1,0 MPa

Możliwość chodzenia: po 4-6 godz.
Możliwość układania płytek ceramicznych: po 24 godz.
Możliwość układania parkietu, paneli, wykładzin tekstylnych i PCV – po ok. 7 dniach

Produkt spełnia wymagania normy PN-EN 13813 jako typ CT-C25-F7

WiM - foto 08-2
WIM Posadzka cementowa

ZAPRAWA CEMENTOWA DO WYKONYWANIA POSADZEK I PODKŁADÓW PODŁOGOWYCH

Do ręcznego lub maszynowego wykonywania cementowych posadzek oraz podkładów podłogowych pod dowolne wykończenia takie jak płytki ceramiczne, parkiet, masa samopoziomująca itp… Przeznaczona jest do stosowania szczególnie tam, gdzie istnieją wymogi w zakresie zwiększonej wytrzymałości na obciążenie (posadzki w garażach, halach magazynowych, korytarzach, warsztatach). Wykorzystywana jest głównie przy realizacji nowych podłóg, ale może być także używana przy pracach remontowych wewnątrz i zewnątrz budynków w tym również na tarasach i balkonach do wykonywania warstwy dociskowej oraz warstwy spadkowej.

Grubość warstwy od 10 do 80 mm,
– Szybkoschnąca, ruch pieszy już po 24 h,
– Pod masy samopoziomujące,
– Pod parkiety i panele,
– Pod płytki ceramiczne i kamień naturalny,
– Do ogrzewania podłogowego,
– Do zespolenia z podłożem,
– Na warstwie rozdzielającej,
Jako posadzka pływająca,
– Do wewnątrz i na zewnątrz,
– Mrozoodporna i wodoodporna,
– Produkt Klasy CT-C30-F6-A22 wg PN-EN 13813

Odnoszą się do temp. +23°C (±2) i wilgotności powietrza 50% (±5)

Temperatura stosowania (powietrza i materiałów): od +5°C do +25°C

Skład: mieszanka cementów, wypełniaczy mineralnych i środków modyfikujących

Maksymalna średnica kruszywa: 3,0 mm

Proporcja mieszania:
ok. 0,08–0,15 l wody na 1 kg zaprawy
ok. 2,00–3,75 l wody na 25 kg zaprawy

Czas pracy: ok. 1 godziny
Odporność na temperatury: od -20°C do +60°C
Możliwość użytkowania / chodzenia: po ok. 24 godzinach

Minimalna grubość warstwy zaprawy: 10 mm (uzależnione od zastosowania i wybranego układu konstrukcyjnego)

Wytrzymałość na ściskanie: ≥ 30 N/mm²
Wytrzymałość na zginanie: ≥ 6 N/mm²

Odporność na ścieranie: A 22

Masa suchej zaprawy: 1600 – 1850 kg/m³

Wydajność: ok. 2000 kg/m³

Produkt spełnia wymagania normy PN-EN 13813 jako typ CT-C30-F6-A22
WiM - foto 08-3
WIM Epoksydowa posadzka garażowa

WODOROZCIEŃCZALNA FARBA EPOKSYDOWA DO POWŁOKOWEGO ZABEZPIECZANIA PODŁOŻY MINERALNYCH

Przeznaczona jest do wykonania ochronnych powłok malarskich podłoży mineralnych (takich jak beton, zaprawy i jastrychy cementowe, masy samopoziomujące, itp.) w miejscach występowania intensywnych obciążeń mechanicznych wywołanych intensywnym ruchem pieszym oraz ruchem pojazdów na kołach ogumionych. Szczególnie zalecana do stosowania w garażach, parkingach, piwnicach, pomieszczeniach technicznych, halach przemysłowych i magazynowych itp. Może być aplikowana w wersji gładkiej lub szorstkiej – antypoślizgowej. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków, na powierzchniach poziomych i pionowych.

Estetyczny wygląd garaży, piwnic,
– Wysoka odporność na ścieranie,
– Zwiększa odporność termiczną podłoży,
– Paroprzepuszczalna,
Łatwa w aplikacji,
– Możliwość stosowania na lekko wilgotne podłoża,
– Nie zawiera rozpuszczalników.

Odnoszą się do temp. +23°C (±2) i wilgotności powietrza 50% (±5)

Temperatura stosowania (powietrza i materiałów): od +5°C do +25°C

Proporcje mieszania (wagowo): 100 części składnika A na 24 części składnika B

Gęstość masy po wymieszaniu składników: 1,32 g/cm³

Lepkość A (kubek Forda ø 6 mm): 72 sek.

Czas zużycia po wymieszaniu składników: ok. 30 min.
Czas wysychania do 30 (w cienkiej warstwie): 7 godz.

Nakładanie następnej warstwy: po 12 godz.

Ruch pieszy: po 12 godz.

Pełne parametry użytkowe: po ok. 6 dniach

Odporność na zarysowania po 6 dniach: 250 (aparat Clemena)
Odporność na ścieranie: 133,4 mg (krążki H-22 obciążenie 1000 g,ubytek masy po 500 cyklach)

WiM - foto 08-4
WIM Strong Turbo

DWUSKŁADNIKOWA KOTWA CHEMICZNA

Dzięki wysokiej przyczepności do podłoża oraz ogromnej twardości tworzy adhezyjno-kształtowe połączenie o najwyższych parametrach wytrzymałościowych. Kotwienie chemiczne to najbezpieczniejsze zamocowanie zarówno do materiałów pełnych jak i z pustymi przestrzeniami (np. pustak ceramiczny).

Dzięki krótkiemu czasowi potrzebnemu do uzyskania pełnej wytrzymałości sprawdza się również jako sztywne uszczelnienie elementów metalowych w systemach tarasowych i basenowych. Śladowy, mało wyczuwalny zapach wysoka odporność na związki chemiczne.

– do kotwienia elementów o najwyższym stopniu odpowiedzialności,
– do kotwienia elementów na różnych głębokościach uzyskując wyższe parametry nośności,
– do mocowań różnego rodzaju elementów, takich jak np. pręty gwintowane, żebrowane, śruby, haki,
do mocowań w różnych podłożach, zarówno pełnych jak i pustych,
– do wypełniania otworów i reprofilacji i wzmacniania krawędzi np. schodów – jako masa naprawcza,
do zespalania pęknięć i rys w podkładach betonowych,
do klejenia betonu, płytek ceramicznych, kamienia naturalnego, drewna, metalu,
do wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń,
– żywica poliestrowa nie zawiera styrenu.

Odnoszą się do temp. +23°C (±2) i wilgotności powietrza 50% (±5)

Temperatura stosowania (powietrza i materiałów): od -5°C do +25°C

Temperatura kartusza +20°C

Baza: modyfikowana żywica poliestrowa bez styrenu

Kolor: kremowa, beżowa

Czas żelowania / osadzania (przy -5°C ): ok. 50 min.
Czas żelowania / osadzania (przy +5°C ): ok. 12 min.
Czas żelowania / osadzania (przy +15°C ): ok. 6 min.
Czas żelowania / osadzania (przy +25°C ): ok. 3 min.

Czas wiązania / utwardzania (przy -5°C ): ok. 90 min.
Czas wiązania / utwardzania (przy +5°C ): ok. 50 min.
Czas wiązania / utwardzania (przy +15°C ): ok. 35 min.
Czas wiązania / utwardzania (przy +25°C ): ok. 30 min.

Odporność na ściskanie wg ASTM 695: 53,55 N/mm²

Odporność na rozciąganie wg ASTM 638: 12,48 N/mm²

Moduł elastyczności wzdłużnej 9651,33 N/mm²

WiM - foto 08-5
WIM Wylewka Max30

SAMOPOZIOMUJĄCY, CEMENTOWY PODKŁAD PODŁOGOWY DO WYRÓWNYWANIA PODŁOŻY

Do wykonywania wylewek wewnątrz pomieszczeń pod różnego rodzaju pokrycia podłogowe. Zalecana do wyrównywania podłoża przed układaniem płytek ceramicznych, kamienia naturalnego, parkietu, laminowanych i drewnianych paneli podłogowych, wykładzin tekstylnych, z linoleum i PVC. Można ją stosować na najczęściej spotykanych podłożach (starych i nowych) takich jak: beton, jastrych cementowy lub anhydrytowy, również z zamontowanym ogrzewaniem podłogowym.

Grubość warstwy od 3 do 30 mm,
– Szybkoschnąca – ruch pieszy już po 4 h,
– Do wyrównywania podłoży,
– Pod parkiety i panele,
– Pod wykładziny tekstylne i PVC,
– Pod płytki ceramiczne i kamień naturalny (układanie po 24 godzinach),
– Na ogrzewanie podłogowe,
– Produkt Klasy CT-C30-F7 wg PN-EN 13813.

Odnoszą się do temp. +23°C (±2) i wilgotności powietrza 50% (±5)

Temperatura stosowania (pracy i podłoża): od +5°C do +25°C

Gęstość nasypowa (mieszanki suchej): ok. 1,2 kg/dm3
Gęstość objętościowa masy (po wymieszaniu): ok. 2,0 kg/dm3

Proporcje mieszania: 5,00 – 5,50 l wody na 25 kg zaprawy (0,20-0,22 l wody na 1 kg zaprawy)
Czas pracy (zużycia przygotowanej masy): ok. 40 min.

Grubość warstwy: 3 – 30 mm

Wytrzymałość na ściskanie ≥ 30,0 MPa
Wytrzymałość na zginanie: ≥ 7,0 MPa
Wytrzymałość na ścinanie: ≥ 1,0 MPa

Skurcz liniowy: ≤ 0,06%

Możliwość chodzenia: po 4-6 godz.
Możliwość układania płytek ceramicznych: po 24 godz.
Możliwość układania parkietu, paneli, wykładzin tekstylnych i PCV: po ok. 7 dniach
Możliwość włączenia ogrzewania podłogowego: po ok. 7 dniach

Czas pełnego wiązania i wysychania: 7 dni

Produkt spełnia wymagania normy PN-EN 13813 jako typ CT-C25-F7

WIM - chemia budowlana 

Oferta – linia ceramiczna

WiM - foto 02
Zaprawy klejowe
WiM - foto 03
Zaprawy do spoinowania
WiM - foto 04b
Listwy
WiM - foto 05
Hydroizolacje
WiM - foto 06b
Preparaty gruntujące
WiM - foto 07
Zaprawy budowlane
WiM - foto 08
Posadzki cementowe i żywiczne
WiM - foto 09b
Produkty uzupełniające

Oferta – Platte System

WiM - foto 10
Płyta brodzikowa
WiM - foto 11
Płyta budowlana

Jak do nas dojechać Bielsko-Biała 43-300, ul. Cieszyńska 315b

TECTUM Bądź zawsze na bieżąco z najnowszymi promocjami